اعضای هیات داوران

هیات محترم داوران ما را بشناسید: قهرمانان هنر و توانمندسازی زنان

در قلب جشنواره ما، یک گروه از افراد برجسته قرار دارند که نه تنها استادان در زمینه هنر هستند بلکه طرفداران پرقدرت حقوق و توانمندسازی زنان نیز محسوب می‌شوند. اعضای محترم هیات داوران ما بیش از مراقبین خلاقیت هستند؛ آن‌ها قهرمانان تغییر هستند که از استعدادها و پلتفرم‌های خود برای ایجاد تأثیر عمیق استفاده می‌کنند. هر یک از اعضای هیات داوران ما یک دامنه فراوانی از تخصص و تجربه را در زمینه‌های هنری خود به ارمغان می‌آورند، سواش فیلم‌سازی، هنرهای تجسمی، موسیقی و ...سفر هنری آن‌ها نشانه‌هایی ناپاک بر روی کانون خلاقیت به جا گذاشته است و کار آن‌ها در صحنه‌های بین‌المللی قرار گرفته و تحسین و تعریف جلب کرده است. ویژگی واقعی اعضای هیات داوران ما، تعهد پابرجا آن‌ها به امور زنان است. آن‌ها زمان، تأثیر و صدای خود را به ارتقاء برابری جنسی، گرامی داشتن تابناکی زنان و ترویج احترام به حقوق زنان در سرتاسر جهان اختصاص داده‌اند.اقدامات آن‌ها حرف‌های زیادی را می‌زند و شور و شوق آن‌ها برای ایجاد تغییر منبع الهام برای ما همگی است. در حالی که در جشنواره‌ی ما هماهنگی هنر و فعالیت‌های دفاعی را جشن می‌گیریم، شما را به دعوت می‌کنیم که با این افراد استثنایی آشنا شوید؛ افرادی که استعدادها و اخلاق‌های بی‌مزه‌شان جشنواره ما را به یک سکویی تبدیل کرده‌اند که در آن هنر نه تنها می‌روید بلکه به عنوان یک طراح تحول مثبت نیز عمل می‌کند. با ما باشید تا این قهرمانان هنر و توانمندسازی زنان را تجلیل کنیم.
Search